• Oglanlar bular gyzlara garanda berk cydamly Jyns bolp olar Shu hasyetleri ozinde jemleyar
 • 1nji Olar Dinlemegi dalde dinletmegi halayarlar
 • 2nji Olar Kop zady icine salyp Ansat ansat dashyna chykarmayarlar
 • 3nji olar koplench showsuzlyga owrenshen bolup Bagtly pursatlaryny gyzlar yaly yee uhh diyp dashyna chykarmayarlar
 • 4nji Kabiri Mashyny soyshi yaly ozinem soyyan daldir a kabiri bolsa Pully gyzlary Soyshi yaly hic zady soyan daldir
 • 4nji pully meselede oglanlar gyzlara garanynda has calt uytgeyarler
 • 5nji Olaryn 75% toya aylanmaga we sm yere bolshyna gora geyinyar meselem Tapan tupanyny yada sobir style
 • Gepin gysgasy bular barada aytsan sanasan sogaby kan diyilishi yaly oglanlar baradaky doly maglumaty inniki sahypamyzda goyars
 • Gelin inni bolsa gyzlar barada aydyp gecelin
 • Gyzlar bular islendik oglany ozine cekdirip bilyan yeketak jyns bolup olar Ozbashdak bir Duygulary eyeryar
 • Meselem olar birzada ynansa yada kimdir birine ynansa bolly ol ynanan adamsy oyun etsede shona chyndyr oydip bilyar has takyky gyzlar oglanlara garanynda ynanjan bolyarlar
  • Oglanlar gyzlaryn icini yaksalar gyzlar muny halamayar meselem ya gaty goren bolyarlar yada rozasyny 360 gradus uytgeden bolyalar emma muna garamazdan olar Oglanlaryn icini yakmagy gowy goryarler
  • Gyzlar bezeg kosmetika we yene solar yaly emeli Zatlara sarp edyan pullary oglanlaryn eshiklerinden hem gymmat dushyan halatlaryna gabat gelse bolar
  • Gyzlar oz islegini oglanlaryn yagny oz saylan oglanynyn bilmegini isleyar
  • Ol gawanjan yrsaramaga ukuply sahel birzada bahana tapsalaram gaty gormage munkinclik doredyarler
  • Olaryn kop gurleyanine gawat gelaysen welinnnn wahhh .. Dine bor bolyarda otyrmaly bolyar
  • Gyzlara oyun etseler olar halanok yone ozleri oyun etmegi has gowy goryarler
  • In gyzykly yeri bolsa Olar soyip bilmeyarler olar dine islap bilyarler ...
   • ay goysanai
   • munyna yalanlai diyp shuwagt gurleyan gyzlar bardyr yone ynanay lboi 23 25 yasha yeten gyzdan sorap gor 3nji 5nji 7nji klasdaky gowy goren oglanyny shuwagtam gowy goryanmi diyp.. kopisinin yadyna dushmez kopusi duyn name iyennem bilmez emma oglanlar sadik wagtyndaky soyen gyzlarynam yahlamaga ukyplydyrlar
   • Bu faktyn dowamyny okamak isleseniz Bize instagramdan yazyn Dowamyny sonda goyars... Biz instagramda tm_programmist
Реклама
20
оценка
Рейтинг Gyz we oglan ara tapawudy
1622 голоса

Tayyarlan M.Rasulov

Taleynama dogrymy yada yalan
6.6
Taleynama dogrymy yada yalan
Okanyny bildirtmeyan programma
8.1
Okanyny bildirtmeyan programma
Telin ici pozulmaz yaly etmek we yzyna almak
10.0
Telin ici pozulmaz yaly etmek we yzyna almak
Surata alanda mysal cozyan prog
10.0
Surata alanda mysal cozyan prog