Ashgabadyn islendik yerinde yagny oyinde rayonlarda gezip yoren wagtyn hatda ulagda gidip baryan wagtynam oz teline wifi birikdirip bolyar bu barada kop adamlar bilmeyan bolmaga cemeli gelin gepimizi ulaldyp durmalynda gysgaca size bu hyzmaty owredeyin Ashgabatda tm wifi hyzmatyna birikidirip siz shaherin kunjeklerinde arkayyn wifi hyzmatyny birikdirip bilersiniz onun ucin siz tm wifi bolumlere yuz tutun yada telefon aragatnashyk (koce dilde aydamyzda swyaza yuz tutun) sheylelikde size bir nache tarif hodurlener ol tariflardan ozinize geregini saylap peydalanyp bilersiniz bu hyzmaty yalnyshmasam 1 yada 2 telefon peydalanyp biler ol hem edil domashny wifi yaly yone oyden dashardada peydalanmagynyz ucin has amatly bolanson size bu hyzmaty yetirmegi makul bildim .. Egerde dushunmedik yerleriniz bar bolsa Siz Tm wifi bolumlere baryp bu barada gyzyklanyp bilersiniz Bizin maksadymyz Size Ygtybarly maglumat faktlary yetirmek We ahli hukuklar goragly yagdayda size Owretmek yokardaky yazylanlary dogry we doly okamagynyzy hayyst edyan Tayyarlan Muhammet Rasulov
Реклама
6.8
оценка
Рейтинг Islendik yerde ishleyan wifi
19052 голоса
Ynamly internet tizlik
10.0
Ynamly internet tizlik
Aydymy minus saz etmek
6.2
Aydymy minus saz etmek
Goragly antivirus hakynda
10.0
Goragly antivirus hakynda
Taleynama dogrymy yada yalan
6.6
Taleynama dogrymy yada yalan